Φωτοβολταικα Ecofriendly

facebooklinkedin2youtube

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ

 

syndedemena1 resize

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι ιδιώτες που εγκαθιστούν οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έως 10KW, δύνανται να πωλήσουν την παραγόμενη ενέργεια στην ΔΕΗ με 25ετή σύμβαση με τιμή πώλησης 0,2375 €/KWh, (για συμβάσεις έως το τέλος Ιουλίου 2013), την ίδια στιγμή που αγοράζουν το ρεύμα από την ΔΕΗ με μέση τιμή 0,10 €/KWh.

 

 

Για να ενταχθεί στο πρόγραμμα ένας ιδιώτης θα πρέπει :

 

-   να έχει στην κυριότητά του τον χώρο για την εγκατάσταση του συστήματος.

-   να έχει σύνδεση σε λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά του.

-   να καλύπτει μέρος των θερμικών αναγκών του σε ζεστό νερό με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιακός συλλέκτης)

 

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο ενδιαφερόμενος που θα ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραμμα είναι :

 

        1. Όφελος έως και 90.000,00 € σε 25 χρόνια (3.600,00 € το χρόνο) χωρίς χρηματοδότηση, ή έως και 60.000,00 € σε 25 χρόνια (2.400,00 € το χρόνο) με χρηματοδότηση χωρίς καμία συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων ή εξασφάλισης.
        2. Τα παραπάνω έσοδα δεν φορολογούνται.

 

Η εταιρεία μας, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες, σχετικά με τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά σε στέγες ή σε ταράτσες :

 

- Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου

- Έκδοση των αδειών για την εγκατάσταση του συστήματος.

- Εγκατάσταση του συστήματος και σύνδεση με την Δ.Ε.Η.

- Ασφάλιση του έργου.

- Εξασφάλιση χρηματοδότησης 100% της επένδυσης, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών.

- Δυνατότητα εγγύησης για την παραγωγή και απόδοση του συστήματος.

- Δυνατότητα service του συστήματος.

 

Επίσης η εταιρεία μας μελετά, κατασκευάζει και συντηρεί φωτοβολταϊκά πάρκα.

 

Scroll Up