Φωτοβολταικα Ecofriendly

facebooklinkedin2youtube

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ 

aytonoma1 resize

Τα παραπάνω συστήματα φωτοβολταϊκών είναι συστήματα που χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν για αυτοκατανάλωση, δηλαδή δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αποθηκεύεται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή ανάλογα με την ζήτηση του χρήστη.

 

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ενέργεια που παράγεται από τα παραπάνω συστήματα προέρχεται από τον συνδυασμό της φωτοβολταϊκής γεννήτριας και άλλων βοηθητικών πηγών ηλεκτρικής ενέργειας ανανεώσιμης μορφής (π.χ ανεμογεννήτριες) ή συμβατικές (π.χ. ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος)

Η εταιρεία μας, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες, σχετικά με τα αυτόνομα ή υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα :

-    Οικονομοτεχνική μελέτη του έργου (καταγραφή των φορτίων, αναλυτική περιγραφή της διάρκειας χρήσης της κάθε συσκευής και του επιθυμητού χρόνου αυτονομίας και επιλογή συστήματος δηλαδή panel, inverter, ρυθμιστές φόρτισης, συσσωρευτές, Η/Ζ, χρόνος απόσβεσης της εγκατάστασης)

-    Υλοποίηση του συστήματος και σύνδεση με την υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

-    Συντήρηση του συστήματος.

 

 

 syndedemena2 resize     aytonoma2 resize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll Up