Φωτοβολταικα Ecofriendly

facebooklinkedin2youtube

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

 

Εντός σχεδίου οικόπεδα - οικισμοί

  

FBΕπίγεια φωτοβολταϊκά πάρκα ανεξαρτήτου ισχύος σε εντός σχεδίου περιοχές και οικισμούς επιτρέπονται από αγρότες (100 KW max) και ιδιώτες αρκεί η γη να μη χαρακτηρίζεται ως γη υψηλής παραγωγικής άξιας, να μην ανήκει σε περιοχές Natura, και εάν είναι εντός παραδοσιακών οικισμών με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ. Οι παραπάνω επενδύσεις τελούν υπό αναστολή από το υπουργείο.

 

Εκτός σχεδίου οικόπεδα.

 

Επίγεια φωτοβολταϊκά πάρκα ανεξαρτήτου ισχύος σε εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπονται σε οικόπεδα / γήπεδα χωρίς αυτά να είναι άρτια και οικοδομήσιμα με την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία. Οι παραπάνω επενδύσεις τελούν υπό αναστολή από το υπουργείο.

 

Η εταιρεία μας για τις παραπάνω υπηρεσίες αναλαμβάνει τα παρακάτω :

 

1. Εκπόνηση προμελέτης και έκδοση οικονομικής προσφοράς.

2. Εκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται.

3. Συνεργασία με τράπεζες για την χρηματοδότηση της επένδυσης.

4. Κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου πλήρως παραδομένο σε λειτουργία.

5. Παρακολούθηση της απόδοσης, προτάσεις βελτίωσης αυτής και συντήρηση του κατασκευασμένου φωτοβολταϊκού πάρκου.

 

Scroll Up