Φωτοβολταικα Ecofriendly

facebooklinkedin2youtube

Σφάλμα
  • JUser: :_load: Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του χρήστη με id: 156

 

espa1

espa

Στα πλαίσια των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ (2007-2013) και για να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των Μικρών και Μεσαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων δημοσιεύτηκε η προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης σχεδίων ανάπτυξης.:

 

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013»

 

1.         ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» έρχεται ως μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των Περιφερειών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 να επιδιώξει:

  • τη συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας και ιδιαίτερα του τομέα της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών και του Εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης.
  • την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

 

  • την ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» των περιφερειών της χώρας μέσω στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω τομείς και δραστηριότητες.

 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

 

2.         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456,0 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ

( Δ/Δ. σε €)

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

22.500.000,00

Κ. Μακεδονία

90.000.000,00

Δ. Μακεδονία

22.500.000,00

Ήπειρος

22.500.000,00

Στερεά Ελλάδα

18.000.000,00

Θεσσαλία

22.500.000,00

Ιόνια

22.500.000,00

Δ. Ελλάδα

22.500.000,00

Πελοπόννησος

22.500.000,00

Β. Αιγαίο

22.500.000,00

Ν. Αιγαίο

15.000.000,00

Κρήτη

22.500.000,00

Αττική

130.500.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

456.000.000,00

 

 

3.         ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι Επιχειρήσεις που μπορούν να επιδοτηθούν διαχωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

  • υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
  • νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων ή θα ιδρυθούν μετά την αίτηση στο πρόγραμμα

 

Σας αφορά αν η επιχείρηση:

 

  • Έχει ΚΑΔ επιλέξιμο, και
  • Έχει μέσο όρο τζίρου των τριών τελευταίων ετών:

 

 

Από €

Έως €

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

30.000

50.000.000

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

30.000

50.000.000

ΕΜΠΟΡΙΟ

20.000

50.000.000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

20.000

50.000.000

 

4.         ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:

 

 

Από €

Έως €

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

(Βιομηχανία, Βιοτεχνία)

30.000

300.000

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

(Ξενοδοχειακές Μονάδες κ.α.)

20.000

300.000

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

20.000

100.000

 

5.         ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 

  

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

60%

80%

60%

2.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

100%

100%

100%

3.

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

15.000

15.000

10.000

4.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

100%

100%

100%

5.

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

20%

20%

20%

6.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

6.000 €

6.000 €

6.000 €

7.

Λογισμικό

30.000 €

30.000 €

10.000 €

8.

Προβολή - Προώθηση

20.000 €

30.000 €

10.000 €

9.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

40%

40%

40%

  

 

 

 

 

10.

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

40%

40%

40%

 

 

 

Σημείωση: Οι δαπάνες αθροιστικά των 1,2,3,4,5 & 7 πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού του έργου.

 

6.         ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Το κάθε ΣΧΕΔΙΟ πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 15 μήνες για Μεταποίηση και Τουρισμό και 12 μήνες για Εμπόριο ή Υπηρεσίες.

 

7.         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις  25 Απριλίου 2013.

 

Β.        ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Αν θέλετε να αναπτύξετε τις δραστηριότητές σας σε νέα προϊόντα, νέες αγορές, νέους πελάτες ή θέλετε να ενισχύσετε κάποιο τομέα της επιχείρησής σας όπως τα κτίρια, την ποιότητα, την καινοτομία, το περιβάλλον, την ενέργεια ή τη δυναμικότητα, τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε ένα επιλέξιμο ΣΧΕΔΙΟ για την επιχείρησή σας.         

 

Το πρόγραμμα έχει και άλλες ειδικές προϋποθέσεις ως εκ τούτου για περισσότερες πληροφορίες ειδικά για την επιχείρησή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε:

 

 

Το κείμενο αυτό είναι περίληψη από την προδημοσίευση του προγράμματος στην ιστοσελίδα www.espa.gr 15/01/2013.

 

Scroll Up