Φωτοβολταικα Ecofriendly

facebooklinkedin2youtube

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Παθητικό ονομάζεται το κτίριο το οποίο προσφέρει μέγιστη άνεση για τους χρήστες του κατά τη διάρκεια όλου του έτους (χειμώνα και καλοκαίρι), με ελάχιστη ή σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση για την θέρμανσή του, την ψύξη του και την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης.

Οι βασικές αρχές ενός παθητικού κτιρίου είναι :

Α. Μόνωση κελύφους (δώματος και εξωτερικών τοίχων)

Ένα σωστά μονωμένο κτιριακό κέλυφος διατηρεί, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μέσα στο κτίριο τη ζέστη, ενώ το καλοκαίρι την εμποδίζει να εισέλθει μέσα σε αυτό.

Β. Κουφώματα – παράθυρα

Τα σωστά σχεδιασμένα, μονωμένα και τοποθετημένα κουφώματα συμμετέχουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των ηλιακών κερδών.

Γ. Αερισμός με Ανάκτηση Ενέργειας

Τα συστήματα αερισμού των Παθητικών κτιρίων παρέχουν καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από γύρη και σκόνη, με μέγιστη ενεργειακή απόδοση μέσω της ανάκτησης θερμότητας και με έλεγχο της υγρασίας.

Δ. Αεροστεγανότητα

Τα Παθητικά κτίρια είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές αέρα στο κτιριακό κέλυφος με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση και να εμποδίζεται η εμφάνιση ρευμάτων αέρα και φθορών από την υγρασία.

Ε. Θερμογέφυρες

Η ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών και ασθενών σημείων στο κτιριακό κέλυφος, συνεισφέρει στη δημιουργία ευχάριστης και σταθερής θερμοκρασίας, ενώ εξαλείφει τις φθορές από την υγρασία, και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση.

Σκοπός της κατασκευής ενός παθητικού κτιρίου είναι να απαιτεί συνολική πρωταρχική ενέργεια για θέρμανση – ψύξη, παραγωγή ζεστού νερού και για όλες τις οικιακές συσκευές μικρότερη από 120 KWh/m2 το έτος.

Το κόστος για την κατασκευή ενός τέτοιου κτιρίου ουσιαστικά δεν υπερβαίνει το κόστος για την κατασκευή του με συμβατικό τρόπο (είναι περίπου 8% επιπλέον). Το σημαντικό όμως είναι, ότι το χαμηλό λειτουργικό κόστος αυτού, καθιστά το Παθητικό κτίριο οικονομικό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

 Ως συμπέρασμα των ανωτέρω, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, ότι Παθητικό ονομάζεται το κτίριο το οποίο προσφέρει μέγιστη άνεση για τους χρήστες του κατά τη διάρκεια όλου του έτους (χειμώνα και καλοκαίρι), με ελάχιστη ή σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση για την θέρμανσή του, την ψύξη του και την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης. Σύμφωνα με την νέα Ευρωπαϊκή οδηγία θα πρέπει όλα τα κτίρια που κατασκευάζονται από το 2020 και μετά να έχουν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση ενώ τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση από το 2019.

Η εταιρεία μας, ως μέλος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, αναλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες σχετικά με το παραπάνω θέμα :

  1. Επίσκεψη στο χώρο σας, εάν πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο και καταγραφή των καταναλώσεων και των απωλειών θέρμανσης και ψύξης με χρήση ειδικών εργαλείων, οπτικό έλεγχο του κελύφους. Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και υποβολή προτάσεων με χρήση του υπολογιστικού εργαλείου PHPP. Προμήθεια και κατασκευή των απαιτουμένων αλλαγών, επεμβάσεων ώστε το κτίριο σας να πλησιάσει –αν όχι να γίνει – Παθητικό κτίριο.
  2. Μελέτη και κατασκευή Παθητικού κτιρίου χρησιμοποιώντας αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, το υπολογιστικό εργαλείο PHPP έτσι ώστε να σας παραδώσουμε Παθητικό κτίριο σε πλήρη λειτουργία, με μετρήσεις της κατανάλωσης και των απωλειών θερμότητας και ψύξης.
Scroll Up