Φωτοβολταικα Ecofriendly

facebooklinkedin2youtube

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ)

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

geothermia3 resize

Σε μια εποχή όπου η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ψύξης-θέρμανσης μπαίνει σε πρώτο πλάνο, με στόχο τη μείωση των εξόδων, οι αντλίες θερμότητας παρουσιάζονται ως μια αρκετά συμφέρουσα λύση.

Η μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, δημιουργούν την ανάγκη για εξεύρεση λύσεων που περιορίζουν τα κόστη μιας κατοικίας. Και αυτό γιατί τα χρηματικά ποσά που δαπανούμε για να ψύξουμε ή να θερμάνουμε την κατοικία μας αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο, επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι αντλίες θερμότητας παρουσιάζονται ως μια αρκετά ενδιαφέρουσα λύση, καθώς μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα μας ακόμη και κατά 50% σε σχέση με συμβατικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου. Για αυτό άλλωστε στις περισσότερες χώρες τις Βόρειας Ευρώπης τα εν λόγω συστήματα τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής.

Έτσι, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψύξη και για θέρμανση χώρων, παρουσιάζοντας πλεονεκτήματα όπως το μικρότερο κόστος λειτουργίας, σε σχέση με όλα τα γνωστά κεντρικά συστήματα θέρμανσης. Ωστόσο, έχουν μεγαλύτερο κόστος αγοράς και εγκατάστασης σε σχέση με τις υπάρχουσες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Τέλος, δε θα πρέπει να παραλείψουμε ότι, οι αντλίες θερμότητας έχουν το μικρότερο «ενεργειακό αποτύπωμα», όσον αφορά στη μόλυνση του περιβάλλοντος και την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κάτι που εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.

anlties

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει την μελέτη – εγκατάσταση συστημάτων αντλιών θερμότητας σε υφιστάμενες ή νέες  κατασκευές, που περιλαμβάνει την μελέτη των θερμικών – ψυκτικών αναγκών των χώρων, την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, την επιλογή του χώρου τοποθέτησής του, την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού εάν απαιτείται και την οικονομική μελέτη απόσβεσης της επένδυσης. 

Scroll Up